Tjänster

Lasta, lossa, lyfta och sortera!

Transport

Med CE-märkt utrustning, rätt försäkringar och erfarna maskinister utför vi lastmaskinstjänster med våra större maskiner. Vi har ett gott urval av skopor, 8 tons gafflar med förlängningar samt 5 m lång bom!

Vi sköter själva om våra leveranser med våra två egna lastväxlarekipage. Med dessa kan vi även sprida materialet med stor precision när vägen ska förbättras. Vi utför även andra transporter såsom t.ex. spannmål, schakt och maskiner.

Legosortering

Vi sorterar massorna på plats. Istället för att köra massorna fram och tillbaka ställer vi upp vårt sorteringsverk och sorterar massorna i olika fraktioner.

Med vår mobila sikt MaskinMekano Evo 3 sorterar vi material ute på arbetsplatserna. Hållbart och ekonomiskt!

Ring för offert.