Natursten 4-10

Dekorationssten, krukor, grusgångar, uppfarter, planer m.m.

En mjuk och tyst sten.