Vårt grus är en ren naturprodukt!

Sofielust Grustäkt är en naturlig grustäkt i en ås som sträcker flera mil genom Österlen. Åsen bildades under istiden för ca 10 000 år sedan då berget maldes ner av isen och olika fraktioner av gruset lade sig i lager på lager.

Vi bryter gruset, tvättar, sorterar och blandar de olika grussorterna för att maximalt kunna tillgodose våra kunders behov. Vi producerar och säljer specialprodukter som golfgrus, ridbanematerial och trädgårdssten men även traditionella produkter för bygg, anläggning och lantbruk.

Sedan april 2017 är det bröderna Anders, Henrik och David Mårtensson som driver Sofielust. En spännande utmaning som passar övriga verksamheter väl här i hembyn Östra Vemmerlöv.

Alla sorters naturgrus, bergkross och krossad asfalt för anläggning, bygge och lantbruk.

 

Natursten och natursingel för trädgårdar och parker. Även matjord.

 

Vi säljer golfgrus till professionella banor och dressgrus till den privata gräsmattan.

Välkomna till Österlen och Sofielust! Anders, Henrik och David

 Sofielust Naturgrus & Sten.  Östra Vemmerlöv.  272 97 Gärsnäs.  0414 - 241 50